Dünya genelinde ve ülkemizde Dünyanın fizyolojik yapısı gereği bir çok levha bulunmakta ve bu levhaların hareketleri sonucu tektonik depremler meydana gelmektedir.Dünyanın bir çok ülkesi de bu levhaların yakınında bazen ortasında veya çevresinde bulunmaktadır.En önemli  2 Fay hattı olarak birbirine çok benzeyen Turkiye de mevcut Kuzey Anadolu Fay hattı ve Amerikanın San Francisco Eyaletinde bulunan fay hattıdır.Bu 2 Fayın en önemli benzer özelliği yanal atılımlı olmasıdır.Yanal atılımlı fay hatlarının karakteristik özelliklerinden birisi de mevcut kütle bulunduğu yerden 1,2,3,4 zaman zaman 5 metre yana doğru atılım yapmasıdır.

     Acil durumlar, işyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylardır. Doğal afet ve acil durumlar içinde iş sağlığı ve güvenliği yeterliliği yani güvenlik kültürü önem arz etmektedir.Acil durum planları ve düzenlemeleri doğal afetler ve acil durumlar için hazır tutulmanın yanında yapısal olmayan afet öncesi hazırlıklarının mutlaka risk analizi esnasında doğru tespit edilmelidir.Okullarda,camilerde,hastanelerde de bu kültür oluşturulmalıdır. Bu kültür ilk okuldan çocukların eğimi ile başlamalıdır .Japonya da bu kültür ilköğretimde çocuklara benimsetilmektedir.Aynı zamanda jeoloji mühendisleri tarafından bu eğitimler verilmektedir.

FAY HATTI

 İşveren, belirlediği mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri alır. Gerekli tedbirler denince depremle ilgili aklımıza sadece eşyaların sabitlenmesi gelmemelidir.Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere tedbirler belirlenirken eşyaların doğru duvarlara konması,saklanılacak yerler tespit edilirken binanın konumuna dikkat edilmeli.Mevcut fay hattına dik ve parelel olma durumu mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.17 ağustos gölcük depreminde Sakarya da 2 cadde üzerinde yapılan incelemede 2 cadde arasında hasar oranında %65 fark olduğu tespit edilmiştir.Bu fark Fay hattına paralel ve dik olma durumuna göre değişmektedir.Yine binaların kendi yerleşme şekli son derece önemlidir. kare binamı L binamı yoksa bitişik nizam mı tespit edilmelidir.Çünkü bunu yapmadan insanlara saklanacak doğru yerleri gösteremezsiniz.Endüstriyel kuruluşlarda büyük rafların sabitlenmesi sadece birbirine bağlanması yeterli değildir.Ana karkasa da mutlaka bağlanmalı ve bina ile beraber  hareket etmesi sağlanmalıdır

      Bu makalede acil durum ve doğal afetlere karşı alınması  gereken tedbirler  ve özellikle İş güvenliği uzmanlarının risk analizi yaparken deprem ile ilgili öngörülerini artırılması ve  güvenlik kültürünün geliştirilmesi sağlanacaktır