Gelişmiş Ülkelerin ekonomik açıdan büyümesi ve zenginleşmesinin sebeplerine bakıldığında eğitime verdiği öneme ve eğitime yaptığı yatırımın bütçeden en çok pay alan kalem olduğu net bir şekilde görülmektedir. Bu nedenle Çağdaş dünyanın evrensel değerleri ve bilimsel eğitim sistemi ile yetişmeyen nüfusa sahip ülkelerin zenginlik yarışında geride kalmaları kaçınılmaz olmaktadır.

            Eğitimli bir gençliğin oluşması  ancak  özgür ,barışçıl ve güvenlik tedirginliğini hissettirmeyen,rahat ve huzur dolu bir okul ve kampüs ikliminin olduğu eğitim ortamlarında mümkün olabilmektedir. Bilimin aydınlığında evrensel değerlerle bezenmiş güvenli bir İşyeri çalışanları ve Üniversite öğrencileri için okula bağlılık, derslere odaklanma,bilimsel araştırma ve akademik başarı demektir.

            Bu kapsamda çalışanlar, öğrenciler ve akademisyenler ile yöneticiler güvenli okul ikimini sağlamak için okulun Koruyucu Güvenlik Hazırlık Tedbirlerini Planlamak  ve bu planın işlevselliğinin kazandırılması gerekmektedir.Koruyucu hazırlık tedbirleri Okulun güvenlik stratejisini,sabotaj,yangın,deprem,şiddet,taciz,evrak güvenliği,gizlilik, gibi bir çok konuda tüm yararlanıcıların düşünülerek hazırlanacağı bir plandır.

           Bu makalede  öncelikle güvenli okul kavramı tanımlanmış ve güvenli okul konulu araştırmalar hakkında bilgi verilerek üniversitelerde koruyucu güvenlik hazırlık tedbirlerinin sırasıyla Yangın,deprem,sabotaj,şiddet,kişisel güvenlik,evrak güvenliği, ve gizlilik gibi konular üzerinde durulmuştur.