Dr.Yalçın KARAGÖZLER

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • İşyerleri ve üniversitelerde koruyucu güvenlik hazırlık tedbirleri Makale

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler.

 • İşyerleri ve Üniversitelerde alınacak koruyucu Güvenlik tedbirleri hazırlıkları ön bildirimi Acil Durumlarda İş güvenliği Kültürünün Arttırılması ön bildirimi

Diğer yayınlar

 • Özel sektör müesseseleri için Yangın Yönergesi Taslağı Afetlerde İcra Planı İl Afet Planı Acil Durum Planları

Ulusal & Uluslararası Projeler (DPT, TÜBİTAK, AB, vb)

 • Tekirdağ Kalkınma Ajansı İtfaiyecilik ve İş Güvenliği Eğitim Alanı Projesi gerekçe ve alan tasarımı hazırlanması ve Danışmanlık
 • T.C.UNİCEF Ülke programında yer alan Afet ve Acil Durumlarda Kadın ve Çocukların Afetlerden korunması projesi.
 • Bulgaristan Kırcaali İl Hakem Kurulu ve Tekirdağ İl Hakem Kurulu hakem değişimi proje Yöneticisi

İdari Görevler

 • 1985-1989 Tekirdağ İl Sivil Savunma Müdürlüğü Ambar Memuru
 • 1989-1992 Tekirdağ İl Sivil Savunma Müdürlüğü Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
 • 1992-1995 Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı
 • 1995-2009 T.Dağ Çorlu İlçe Sivil Savunma Müdürü
 • 1999 Tekirdağ İl Müdür Vekili Olarak Gölcük Depreminde 21 gün 177 kişinin başında sorumlu olarak çalışma.
 • 2009- İlçe Sivil Savunma Müdürlüğünden Emekliye ayrılış
 • 2009-2015 Namık Kemal Üniversitesi Serbest Öğretim Görevlisi
 • 2013-2015 Yeni Yüzyıl Üniversitesi Serbest Öğretim Elemanı

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 • Çorlu Afet Derneği,HAVDOK Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği

Ödüller

 • 17.05.2000  tarih ve 855 sayılı Çorlu Kaymakamlığı Teşekkürname
 • 13.06.2000  tarih ve 1110 sayılı Çorlu Kaymakamlığı Takdirname
 • 22.01.2001  tarih Afet derneği Başkanı Teşekkür
 • 24.02.2004 tarih ve 368 sayılı Çorlu Kaymakamı Takdirname
 • 11.10.2005  tarih ve 1865 sayılı Çorlu Kaymakamlığı Takdirname
 • 16.05.2005 tarih ve 001 sayılı 5.Kolordu Komutanlığı Başarı belgesi
 • 29.11.2006  tarihli İstanbul Valisi Muammer Güler Teşekkürname
 • 09.07.2007 tarih ve 17 sayılı Çorlu Kaymakamlığı Takdirname
 • 18.10.2007  tarih ve 2216 sayılı Çorlu Kaymakamlığı Takdirname
 • 18.07.2007  tarihli İl Sağlık Müdürlüğü Teşekkür Belgesi 2009 Tekirdağ Valiliği Üstün Başarı Maaş Ödülü

Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 • İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Lisans Bölümü
 • Arama ve kurtarma,
 • Yangın ve Yangından Korunma
 • İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Yüksek Lisans
 • İş Sağlığı ve Güvenliği uygulama
 • İş Güvenliği Yönetim Sistemleri

Meslek Örgütlerinde Üstlendiği Görevler ve Yürüttüğü Projeler

 • 1978 1990 Aday,Amatör,Profesyonel Futbol Hakemi ve Hakem Gözlemciliği
 • 1997 -1999 Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Tekirdağ İl Dernek Başkanı
 • 2005 İl Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı
 • 2009 Tekirdağ İl Hakem Kurulu Başkanı